Де купити

Огляд статті «Антиноціцептивні властивості альверину цитрату, що реалізуються у прямій кишці, обумовлені антагонізмом до підтипу рецепторів 5-HT1A» A.-M. Coelho, L. Jacob, J. Fioramonti та L. Bueno, 2001

Альверину цитрат (АЦ) є спазмолітиком, який широко використовується у лікуванні спазму та болю у товстому кишечнику і в терапії синдрому подразненого кишечника (СПК) у сполученні з симетиконом. Літературні дані свідчать, що АЦ блокує скорочення кишечника, обумовлені ін’єкцією ацетилхоліну чи електричною стимуляцією холінергічних нервових волокон, а також впливає на чутливі закінчення блукаючого нерва у стінці кишечника, які опосередковують відповідь механорецепторів на різнопланові стимули.

Вважається, що спазмолітичний вплив альверину на травний тракт обумовлений впливом на гладком’язові клітини та нервову систему, а також блокадою кальцієвих, натрієвих і калієвих іонних каналів. Клінічні дослідження доводять безпосередній вплив АЦ на чутливу інервацію дистальних відділів травного тракту, що дозволяє цьому препарату усувати низку симптомів СПК.

Одним із вагомих медіаторів гіпералгезії та запалення у травному тракті вважають серотонін, який реалізує свої ефекти переважно через рецептори типів 5-HT1 та 5-HT3. Рецептори типу 5-HT1A у високій концентрації представлені у задньому рогу спинного мозку, і в структурах мозку, які беруть участь в обробці больових сигналів. Такі ж рецептори було виявлено і у нейронах власних нервових сплетінь кишечника. У зв’язку з цим, метою даного експериментального дослідження було вивчення впливу АЦ на вісцеральну ноціцептивну відповідь (алодинію) у моделі вісцерального болю (розтягнення прямої кишки за допомогою роздування введеного балону) на щурах, а також оцінка афінності АЦ до серотонінових рецепторів різного типу (5-HT1A, 5-HT3 та 5-HT4).

У попередніх дослідах було продемонстровано, що поступове розтягнення прямої кишки збільшує частоту скорочень кишечника паралельно об’єму розтягнення. У даному дослідженні введення прекурсора серотоніну (5-HTP) додатково підвищувало цю частоту при найменшому об’ємі балона, а введення АЦ за 5 хв до 5-HTP пригнічувало абдомінальні скорочення, спричинені введенням 5-HTP, а також зменшувало їх частоту при максимальному об’ємі роздування (1,6 мл) (рис. 1).

image 8 (5)

Попереднє введення АЦ у шлуночок головного мозку також пригнічувало посилені скорочення кишечника, викликані введенням агоніста рецепторів серотоніну типу 5-НТ1А (8-OH-DPAT). Лабораторні дослідження підтвердили, що АЦ здатен потужно інгібувати зв’язування цього агоніста з рецепторами типу 5-HT1A, експресованими на мембранах клітин мозку щурів. АЦ також інгібував зв’язування агоністів рецепторів серотоніну з рецепторами типу 5-HT3 та 5-HT4, але не так інтенсивно. Експеримент підтвердив, що афінність АЦ до підтипу серотонінових рецепторів 5-HT1A у мембрані клітин кори мозку щурів є у 100-1000 разів вищою, ніж до підтипів 5-HT4 та 5-HT3, отже, АЦ можна вважати селективним 5-HT1A-блокатором. Потужність інгібування у всіх випадках залежала від концентрації АЦ.

Таким чином, було з’ясовано, що периферійне введення АЦ пригнічує спричинену 5-HTP алодинію у ділянці прямої кишки. АЦ також блокував алодинічний вплив селективного агоніста рецепторів типу 5-HT1A (8-OH-DPAT) при механічному розтягненні прямої кишки, проте лише при центральному введенні. Це є свідченням того, що дія 8-OH-DPAT на чутливість прямої кишки є центральною, а АЦ не проходить крізь гематоенцефалічний бар’єр.

Висновок. При системному застосуванні альверину цитрат блокує алодинію, опосередковану попередником серотоніну 5-HTP. Оскільки АЦ не проходить через гематоенцефалічний бар’єр, можна припустити, що механізм алодинії реалізується на периферійному рівні через рецептори 5-HT1A (рис. 2).

image 8 (6)

Рис. 2. Потенційний механізм дії альверину цитрату

Оскільки вивільнення серотоніну тромбоцитами та хромафінними клітинами кишечника є типовою ознакою місцевих запальних процесів, отримані результати свідчать, що за рахунок серотонін-залежного механізму дії альверину цитрат може бути здатен потужно запобігати розвитку вісцерального болю при функціональних та органічних шлунково-кишкових захворюваннях.

Coelho AM, Jacob L, Fioramonti J, Bueno L. Rectal antinociceptive properties of alverine citrate are linked to antagonism at the 5-HT1A receptor subtype. J Pharm Pharmacol. 2001;53(10):1419-26. doi: 10.1211/0022357011777783

Де купити