Де купити

Огляд статті D.M. Brenner та B.E. Lacy «Спазмолітики при хронічному абдомінальному болю» 2021

Хронічний абдомінальний біль (ХАБ) – це поширений шлунково-кишковий симптом, який супроводжує низку функціональних хвороб травного тракту, зокрема синдром подразненого кишечника (СПК), функціональну диспепсію та синдром центрально опосередкованого абдомінального болю. Функціональні хвороби травного тракту є дуже поширеними і призводять до погіршення якості життя та збільшення використання ресурсів охорони здоров’я.

image 8 (7)

Рис. 1. Патогенетичне підґрунтя та лікування хронічного абдомінального болю

У розвитку абдомінального болю провідну роль відіграють зміни моторної функції
шлунково-кишкового тракту та вісцеральної чутливості, тому ХАБ переважно лікують за допомогою спазмолітиків з різними механізмами дії (антихолінергічними/ антимускариновими засобами, інгібіторами кальцієвих каналів, прямими релаксантами гладеньких м’язів) (рис. 1).

Метою даного огляду стала оцінка ефективності та безпеки найчастіше використовуваних спазмолітиків:
альверину, дицикломіну, гіосцину, гіосциаміну, мебеверину, отилонію, пінаверію та тримебутину (рис. 2).

image 8 (8)

Рис. 2. Механізм дії найчастіше застосовуваних спазмолітиків

Авторами було проведено літературний пошук у базах даних PubMed та Embase з моменту їх заснування до грудня 2020 р. До остаточного аналізу було включено 28 досліджень.

image 8 (8)

Рис. 2. Механізм дії найчастіше застосовуваних спазмолітиків

Слід зауважити, що порівняння перерахованих вище фармакопрепаратів утруднене методологічними відмінностями у дослідженнях, різними профілями пацієнтів, різними дозами та тривалістю лікування.

Крім того, з плином часу визначення та діагностичні критерії СПК змінилися, що утруднює аналіз досліджень спазмолітиків. Так, Римські критерії-IV вже не включають дискомфорт у животі як провідний симптом, оскільки ця ознака носить неоднозначний характер і у деяких мовах не має підходящого термінологічного відповідника. Тривалість симптомів, необхідна для діагностики СПК, зросла з ≥3 днів/міс у Римських критеріях-III до ≥1 дня/тиждень у Римських критеріях-IV. Крім того, після публікації більшості проаналізованих досліджень Управління продовольства та медикаментів США (FDA) опублікувала керівні вказівки щодо визначення відповіді на лікування у клінічних дослідженнях СПК, тому варто зазначити, що лише одне із включених до мета-аналізу досліджень відповідає цим керівним вказівкам.

Інгібітори кальцієвих каналів широко застосовуються для лікування ХАБ у Канаді та/або Мексиці. Застосуванню альверину було присвячено два рандомізованих плацебо-контрольованих дослідження, включені у даний мета-аналіз. В одному із цих досліджень було продемонстровано достовірне зменшення абдомінального болю при СПК на тлі альверину у поєднанні з симетиконом (60 мг/300 мг) порівняно з плацебо. Профіль безпеки даної комбінації відповідав профілю безпеки плацебо.

В іншому дослідженні через 12 тижнів спостерігалося співставне зменшення таких симптомів як абдомінальний біль і здуття та покращення загального самопочуття на тлі застосування альверину у дозі 120 мг 2 р./добу та плацебо. Зменшення болю у животі відзначили 66% учасників групи альверину та 58% учасників групи плацебо. Для альверину також було виявлено більш виражене зменшення частоти дефекацій, ніж для плацебо. Зниження тяжкості та частоти появи симптомів було зафіксовано у 51% та 49% учасників групи альверину та лише у 44% та 42% осіб групи плацебо, однак ці відмінності не досягли рівня істотності, що, імовірно, обумовлено недостатньою тривалістю дослідження та потужним плацебо-ефектом усіх видів лікування при СПК. Порівняно з плацебо, у групі альверину спостерігалася менша частка пацієнтів, які відзначили ≥1 побічного ефекту.

Дицикломіну було присвячено два дослідження, у яких даний препарат зменшував виразність симптоматики СПК порівняно з плацебо; у одному із них профіль безпеки дицикломіну був співставним із плацебо, а у іншому дицикломін спричиняв достовірно більше побічних явищ (69% проти 16%).

Прийом гіосцину тривалістю 4 тижні – 3 місяці також перевищував ефективність плацебо при лікуванні СПК, натомість подібний до гіосцину гіосциамін не забезпечував кращого за плацебо результату.

Ефективність мебеверину вивчалася у двох рандомізованих плацебо-контрольованих дослідженнях, у обох із яких прийом цього препарату (100 мг 4 р./добу протягом 16 тижнів та 135 мг 3 р./добу протягом 6 тижнів) не продемонстрував переваг над плацебо у зменшенні абдомінального болю та здуття живота.

Ефективність та безпека отилонію вивчалися у чотирьох дослідженнях, у трьох із яких цей препарат у дозі 40 мг 3 р./добу зменшував частоту появи болю у животі порівняно з плацебо, а в одному – не продемонстрував жодних переваг.

Три з п’яти досліджень, присвячених пінаверію, були опубліковані до 1995 р. і демонстрували здатність цього засобу зменшувати біль у животі при СПК. Пізніші дослідження також отримали позитивні результати, однак у одному із них пінаверій поєднували з симетиконом.

У чотирьох дослідженнях тримебутину дані щодо зменшення болю у животі та безпеки препарату були неоднозначними, хоча деякі з випробувань продемонстрували ефективність цього засобу.

Висновок. Дані щодо застосування спазмолітиків при функціональних захворюваннях травного тракту, включаючи СПК та функціональну диспепсію, є обмеженими в силу особливостей проведених досліджень (невеликих популяцій учасників, короткотривалого лікування, гетерогенності кінцевих точок). Це обумовлює потребу у подальших дослідженнях.

Brenner DM, Lacy BE. Antispasmodics for Chronic Abdominal Pain: Analysis of North American Treatment Options. Am J Gastroenterol. 2021;116(8):1587-1600. doi: 10.14309/ajg.0000000000001266.

Де купити