Де купити

Ефективність комбінації альверину цитрату/симетикону стосовно болю та дискомфорту у животі при синдромі подразненого кишечника – рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження

Wittmann, L. Paradowski, P. Ducrotte, L. Bueno, M.-C. Andro Delestrain

Синдром подразненого кишечника (СПК) являє собою поширене захворювання, яке характеризується болем та/або дискомфортом у животі та асоціюється з закрепом та/або діареєю і – часто – здуттям живота, які не пояснюються анатомічними вадами або біохімічними порушеннями. Поширеність СПК у Європі та Північній Америці становить 8-15%.

Для симптоматичного лікування функціональних хвороб кишечника у Європі з 1990 р. застосовується комбінація альверину цитрату та симетикону (60/300 мг, Метеоспазміл). Альверину цитрат чинить вплив на моторну функцію кишківника та його чутливість за рахунок пригнічення кальцій-залежної та незалежної збудливості нейронів, а також інактивації кальцієвих каналів L-типу гладком’язових клітин. У експериментах продемонстровано також антиноціцептивну дію альверину. Своєю чергою, симетикон протидіє піноутворенню та зменшує проникність стінки товстого кишечника, запобігаючи проникненню речовин, які запускають процеси імунної відповіді.

У даному рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні, проведеному у 17
клініках Угорщини та Польщі, взяли участь 412 дорос лих пацієнтів з СПК (середній вік – 46,2±13,9 р.),

photo_2023-11-16 17.50.10

Рис. 1. Зменшення болю у животі протягом періоду лікування

рандомізованих у групи Метеоспазмілу та плацебо (3 р./добу протягом 4 тижнів).

Через 4 тижні Метеоспазміл продемонстрував достовірно кращу ефективність у зменшенні болю/дискомфорту у животі за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), ніж плацебо: середня оцінка у групі Метеоспазмілу склала 40,0 мм, а у групі плацебо – 50,0 мм (рис. 1).

photo_2023-11-16 17.50.10

Рис. 1. Зменшення болю у животі протягом періоду лікування

Крім того, наприкінці періоду лікування на терапію відповіло достовірно більше пацієнтів групи Метеоспазмілу (46,8% порівняно з 34,3% у групі плацебо) (рис. 2).

2023-11-16 18.01.24

Рис. 2. Частка осіб, які відповіли на лікування, через 4 тижні

Порівняно з плацебо, вже через тиждень лікування біль/дискомфорт у животі більш виражено зменшились у групі Метеоспазмілу, хоча різниця була неістотною. Через 2 тижні ця відмінність досягла рівня істотності, крім того, на лікування Метеоспазмілом відповіло достовірно більше учасників: 27,9% проти 17,2% у групі плацебо.

Позитивну загальну оцінку лікуванню частіше давали учасники групи Метеоспазмілу, негативну – групи плацебо.

Поширеність побічних ефектів у групах дослідження достовірно не відрізнялась (17,9% для Метеоспазмілу та 24,4% для плацебо). Побічні ефекти, асоційовані з лікуванням, спостерігалися лише у 3,4% осіб групи Метеоспазмілу та у 5,9% осіб групи плацебо.

Таким чином, у даному дослідженні полегшення болю/дискомфорту у животі було більш значущим на тлі Метеоспазмілу порівняно із плацебо. Краща ефективність асоціювалася із більшою кількістю пацієнтів, які відповіли на лікування.

На початку дослідження діарея або закреп мали місце у 84% пацієнтів. Аналіз підтипу СПК, проведений авторами дослідження на основі щоденників пацієнтів, виявив, що у 23% учасників спостерігався тип СПК із закрепом, а у 22% – з діареєю. Однак оскільки встановлення підтипу СПК за щоденниками є складним, провідною скаргою включених у дослідження пацієнтів був сильний біль або дискомфорт, а літературні дані свідчать, що ця скарга є більш вираженою за наявності змішаного типу СПК, можна припустити, що в учасників дослідження мав місце саме цей тип.

Після 4 тижнів лікування кількість пацієнтів, які повідомляли про закреп як про домінуючий тип стільця протягом останніх 7 днів, у групі Метеоспазмілу знизилася з 45 (21,9%) до 29 осіб (14,1%), а у групі плацебо – з 51 (25%) до 23 осіб (11,3%). Кількість пацієнтів, які повідомляли про діарею, на тлі прийому Метеоспазмілу зменшилася з 45 (21,9%) до 18 осіб (8,8%), а на тлі прийому плацебо – з 47 (23%) до 32 осіб (15,7%).

Оскільки нормалізація консистенції калу не залежала від лікування, її причиною, скоріше за все, є природний перебіг СПК, хоча не можна виключити, що деякі пацієнти могли перейти з групи закрепу у групу діареї і навпаки.

Висновок: пероральний прийом Метеоспазмілу 3 р./добу протягом 4 тижнів достовірно зменшує біль та дискомфорт у животі у пацієнтів з СПК незалежно від типу хвороби. Метеоспазміл є вагомою можливістю лікування СПК для пацієнтів на первинній і вторинній ланках медичної допомоги.

Wittmann T, Paradowski L, Ducrotté P, Bueno L, Andro Delestrain MC. Clinical trial: the efficacy of alverine citrate/simeticone combination on abdominal pain/discomfort in irritable bowel syndrome–a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2010;31(6):615-24.

Де купити